Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 

Zapytania ofertowe

21.09.2022
Znak: DT/3589/22 Data: 21 września 2022r.   Informacja o zakończeniu postępowania dot. zaproszenia do złożenia ofert z dnia 06.09.2022 r. znak DT/3436/22   Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie informuje o zakończeniu postępowania z dnia 06.09.2022 r. znak DT/3436/22 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych pn.: „Wymiana stolarki okiennej we wskazanych lokalach Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie – 2022 r.” Do dnia 20.09.2022 r. do godz. 10:00 do siedziby Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu niniejszego postępowania.
13.09.2022
Znak: DT/3507/22 Data: 13 września 2022r.   Zaproszenie do złożenia ofert Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sikorskiego 20 w Kętrzynie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Naprawa dachu (część papowa); naprawa tarasów wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 20 w Kętrzynie – na podstawie ekspertyzy stanu technicznego wybranych elementów budynku.”   UWAGA! Przedmiar robót, Ekspertyza stanu technicznego dostępne w formie skanu, przesłanego na prośbę oferenta, którą należy zgłosić na adres e-mail: aneta.chmielewska@e-ketrzyn.pl Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny tel. (89) 752-24-31 Formularz ofertowy i pozostałe załączniki do zaproszenia można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi / zapytania ofertowe.   Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: Oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania...
13.09.2022
Znak: DT/3506/22 Data: 13 września 2022r.   Informacja o zakończeniu postępowania   Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert znak: DT/3270/22 z dnia 25 sierpnia 2022 roku na wykonanie zadania pn.: „Naprawa dachu (część papowa); naprawa tarasów wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 20 w Kętrzynie – na podstawie ekspertyzy stanu technicznego wybranych elementów budynku.” Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sikorskiego 20 w Kętrzynie, informuje, że do dnia 08.09.2022 r. do godz. 11:00 do siedziby Spółki TBS w Kętrzynie nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu niniejszego postępowania.
08.09.2022
Znak: DT/3473/22 Data: 08 września 2022r.   Zawiadomienie o wyborze oferty Dot. zapytania ofertowego z dnia 21.06.2022 znak: DT/2219/22   Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Urocza 2 w Kętrzynie informuje o wyborze oferty na realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego z papy wraz z robotami uzupełniającymi na budynku mieszkalnym przy ul. Uroczej 2 w Kętrzynie”.   Do dnia 05.07.2022 r. do godz. 11.00 do siedziby Spółki Kętrzyńskiego TBS wpłynęły 3 oferty. Po analizie do realizacji przedmiotowego zadania Wspólnota Mieszkaniowa wybrała ofertę, którą złożyła Firma PPHU „DREW-GAM” Mariusz Sienkiewicz z siedzibą w Kętrzynie. Wybrany Wykonawca spełnił postawione przez Zamawiającego wymagania i warunki określone w zaproszeniu do złożenia ofert.   Dziękujemy Państwu za złożenie oferty i udział w przedmiotowym zapytaniu ofertowym.     
06.09.2022
Znak: DT/3436/22 Data: 06 września 2022r.   Zaproszenie do złożenia ofert Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych, zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:   „Wymiana stolarki okiennej we wskazanych lokalach Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie – 2022 r.”   OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Rodzaj zamówienia: robota budowlana związana z zakupem, dostawą i montażem stolarki okiennej. Kody CPV: 45000000 - Roboty budowlane, 45441000 - Roboty szklarskie, 45443000 - Roboty elewacyjne. Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Wymiana stolarki okiennej na okna PCV w kolorze białym, uchylno-rozwierne, spełniające polskie normy budowlane, współczynnik przenikania ciepła 0,9 W/m2*K wraz z montażem nawiewników ciśnieniowych z zachowaniem istniejącego podziału oraz grubości ramiaków i ślemienia w lokalach mieszkalnych wskazanych w załączonym wykazie (Załącznik_nr_2). Wymiana stolarki okiennej dachowej na okna drewniane, spełniające polskie normy budowlane, współczynnik przenikania ciepła 1,1 W/m2*K, pakiety szybowe co najmniej jednokomorowe wraz z usunięciem mostków termicznych w lokalach mieszkalnych...
05.09.2022
Znak: DT/3410/22 Data: 05 września 2022r.   Informacja o zakończeniu postępowania   Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert znak: DT/3222/22 z dnia 19 sierpnia 2022 roku na wykonanie zadania pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym przy ul. Reymonta 15 w Kętrzynie.” Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Reymonta 15 w Kętrzynie, informuje, że do dnia 02.09.2022 r. do godz. 11:00 do siedziby Spółki TBS w Kętrzynie nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu niniejszego postępowania.
30.08.2022
Znak: DT/3356/22 Data: 30 sierpnia 2022r.   Zaproszenie do złożenia ofert Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Jagiełły 4 w Reszlu – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: „Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jagiełły 4 w Reszlu zgodnie z dokumentacją projektową i pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków” Dokumentację projektową remontu wraz z przedmiarem robót niezbędną do wyceny prac budowlanych oraz wzory formularzy ofertowych można pozyskać w siedzibie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie po wniesieniu w kasie opłaty w wysokości 50 zł. Dokumentację techniczną można nabyć w wersji papierowej lub elektronicznej (na własnej płycie CD/DVD lub przenośnym nośniku danych). Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: 1) oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i...
30.08.2022
Znak: DT/3323/22 Data: 30 sierpnia 2022r.   Informacja o zakończeniu postępowania   Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert znak: DT/3189/22 z dnia 12 sierpnia 2022 roku na wykonanie zadania pn.: „Naprawa i malowanie kominów w budynku mieszkalnym przy ul. Wileńskiej 8,10 w Kętrzynie.”   Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wileńska 8,10 w Kętrzynie, informuje, że do dnia 26.08.2022 r. do godz. 12:00 do siedziby Spółki TBS w Kętrzynie nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu niniejszego postępowania.    
25.08.2022
Znak: DT/3270/22 Data: 25 sierpnia 2022r.   Zaproszenie do złożenia ofert   Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sikorskiego 20 w Kętrzynie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Naprawa dachu (część papowa); naprawa tarasów wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 20 w Kętrzynie – na podstawie ekspertyzy stanu technicznego wybranych elementów budynku.”   UWAGA! Przedmiar robót, Ekspertyza stanu technicznego dostępne w formie skanu, przesłanego na prośbę oferenta, którą należy zgłosić na adres e-mail: aneta.chmielewska@e-ketrzyn.pl Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny tel. (89) 752-24-31 Formularz ofertowy i pozostałe załączniki do zaproszenia można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi / zapytania ofertowe.   Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: Oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania...
19.08.2022
Znak: DT/3222/22 Data: 19 sierpnia 2022r.   Zaproszenie do złożenia ofert Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Reymonta 15 w Kętrzynie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym przy ul. Reymonta 15 w Kętrzynie.” Zakres prac określony przez Wspólnotę Mieszkaniową budynku Reymonta 15 w Kętrzynie: Oczyszczenie dachu wodą pod ciśnieniem; Zagruntowanie Wycięcie trzech niepotrzebnych anten; Pokrycie dachu papą termozgrzewalną; UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę na podstawie własnych oględzin i pomiarów na etapie przygotowywania oferty. Wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi / zapytania ofertowe.   Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: 1)     Oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej...
12345678910

Archiwum

2022
2021
2020

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja