UWAGA
DRODZY KLIENCI!

W związku ze stanem epidemii informujemy, że podjęliśmy szereg działań zmierzających do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom i klientom.

od dnia 25 maja 2020r

punkt opłat będzie czynny

w godzinach 730 – 1430

z przerwą od 1300 do 1315


z zastosowaniem procedur strefy bezpieczeństwa
opisanych na naszej stronie

Jednocześnie informujemy, iż pracownicy KTBS zostają do Państwa dyspozycji telefonicznej oraz e-mailowej biuro.tbs@e-ketrzyn.pl

Prosimy o kontakt bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą.
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 

Zapytania ofertowe

27.05.2020
  Znak: DT/1784/20 Kętrzyn, 27 maja 2020 r. INFORMACJA Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania znak: DT/1718/20 z dnia 20.05.2020 roku na: „Naprawa i malowanie kominów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Limanowskiego 4 w Kętrzynie zgodnie z zaleceniami z protokołu z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego z dnia 04.09.2019 roku” Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Limanowskiego 4 w Kętrzynie informuje, że do dnia 27.05.2020 r. do godz. 11.00 nie wpłynęła do siedziby Spółki TBS w Kętrzynie żadna oferta. Wobec powyższego Zamawiający nie wyłonił Wykonawcy, podejmując decyzję o unieważnieniu postępowania znak: DT/1718/20 z dn. 20.05.2020 r.  
27.05.2020
  Znak: DT/1780/20 25 maja 2020 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Sikorskiego 10  w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:   „Wykonanie remontu elewacji  budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego 10 w Kętrzynie zgodnie z projektem budowlanym i programem prac konserwatorskich ” Projekt budowlany remontu  elewacji  budynku, przedmiar robót niezbędne do wyceny prac budowlanych oraz wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.  w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi / zapytania ofertowe. Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych (wymagany kierownik budowy z...
27.05.2020
  DT/1780/20 Kętrzyn, dnia 25.05.2020 r. INFORMACJA   Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania znak: DT/1628/20  z dnia  08.05.2020 roku na: „Wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego 10 w Kętrzynie zgodnie z projektem budowlanym i programem prac konserwatorskich”   Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  ul.  Sikorskiego 10 w Kętrzynie informuje, że do dnia 22.05.2020 r. do godz. 11.00  nie wpłynęła do siedziby Spółki  TBS w Kętrzynie żadna oferta.    Wobec powyższego  Zamawiający nie wyłonił wykonawcy, podejmując decyzję o unieważnieniu postępowania znak: DT/1628/20  z dn. 08.05.2020 r.  
20.05.2020
  Znak: DT/1718/20 20 maja 2020 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Limanowskiego 4 w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: „Naprawa i malowanie kominów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Limanowskiego 4 w Kętrzynie zgodnie z zaleceniami z protokołu z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego z dnia 04.09.2019 roku” Wzór załącznika można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o.  w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl. Ze strony również do pobrania protokół z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego. Uprzejmie informujemy, że szczegółowy zakres prac remontowych  należy uzgodnić z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Limanowskiego 4  – kontakt administracja – tel. 89 752 45 39. Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć  następujące dokumenty: oferta z wyszczególnieniem prac,  okresem gwarancji i terminem wykonania. oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi...
20.05.2020
  Znak: DT/1716/20 20 maja 2020 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Sikorskiego 14 w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: „Wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego   przy  ul. Sikorskiego 14 w Kętrzynie zgodnie z projektem budowlanym i programem prac konserwatorskich ” Projekt budowlany remontu  elewacji budynku, przedmiar robót niezbędne do wyceny prac budowlanych oraz wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.  w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi / zapytania ofertowe. Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych (wymagany kierownik budowy...
20.05.2020
  Znak: DT/1715/20 20 maja 2020 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sikorskiego 12 w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: „Wykonanie remontu elewacji i dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego 12 w Kętrzynie zgodnie z projektem budowlanym i programem prac konserwatorskich ” Projekt budowlany remontu elewacji i dachu budynku, przedmiar robót niezbędne do wyceny prac budowlanych oraz wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi / zapytania ofertowe. Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych...
20.05.2020
  Znak: DT/1714/20 20 maja 2020 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – zaprasza do składania oferty cenowej na wykonanie zadania pn.: „Wymiana stolarki okiennej na okna z PCV sztuk 4 na 2 kondygnacji w lokalu mieszkalnym nr 11 w budynku przy ul. A. Asnyka 5 w Kętrzynie”   Wykonawcy ubiegający się o wykonanie ww. zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:   Oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania, Termin wykonania zadania – do 3 tygodni od otrzymania zlecenia. Oferty należy składać w Sekretariacie Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie, ul. R. Traugutta 27 do dnia 27.05.2020 roku do godziny 11.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: „Wymiana stolarki okiennej na okna z PCV sztuk 4 na 2 kondygnacji w lokalu mieszkalnym nr 11 w budynku...
11.05.2020
  Znak: DT/1628/20 08 maja 2020 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sikorskiego 10 w Kętrzynie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: „Wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego 10 w Kętrzynie zgodnie z projektem budowlanym i programem prac konserwatorskich ”   Projekt budowlany remontu elewacji budynku, przedmiar robót niezbędne do wyceny prac budowlanych oraz wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi / zapytania ofertowe. Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych (wymagany kierownik budowy z...
04.05.2020
  Znak: DT/1538/20 04 maja 2020 r. II ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. B. Chrobrego 5a w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania p.n.: „Remont balkonów szt. 32 budynku mieszkalnego przy ul. B. Chrobrego 5A  w Kętrzynie ” Przedmiar robót niezbędny do wyceny prac oraz wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.  w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi – zapytania ofertowe.   Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: Oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania, Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót i usług w zakresie...
27.04.2020
  Znak: DT/1460/20 24 kwietnia 2020 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. B. Chrobrego 5a w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania p.n.: „Remont balkonów szt. 32 budynku mieszkalnego przy ul. B. Chrobrego 5A  w Kętrzynie ” Przedmiar robót niezbędny do wyceny prac oraz wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.  w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia i przetargi – zapytania ofertowe.   Wykonawcy ubiegający się o wykonanie w/w zadania są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: Oświadczenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zadania, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania, Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót i usług w zakresie podobnym...
123

Zobacz także

Telefony

89 752 43 73
Księgowość
89 752 49 37
Sekretariat
89 752 52 26
Biuro Obsługi Klienta
89 752 28 60
Eksploatacja, awarie
89 752 45 39
Administracja
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja