Tworzymy lepsze jutro
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
01.12.2021

DT/4169/21: Remont dwóch klatek schodowych i korytarzy piwnicznych – prace remontowo – konserwacyjne w budynku Wopławki 53, 11- 400 Kętrzyn - Informacja

 

Znak: DT/4169/21

Data: 01 grudnia 2021r.

 INFORMACJA

Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert znak: DT/3903/21 z dnia 16 listopada 2021 roku na wykonanie zadania pn.: „Remont dwóch klatek schodowych i korytarzy piwnicznych – prace remontowo – konserwacyjne w budynku Wopławki 53, 11- 400 Kętrzyn”.

Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Wopławki 53, 11-400 Kętrzyn informuje, że do dnia 30.11.2021 r. do godz. 11.00  do siedziby Spółki TBS w Kętrzynie nie wpłynęła żadna oferta.

Wobec powyższego Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu niniejszego postępowania.

 
1 - informacja dot_zaproszenia DT_3903_21 WOPŁAWKI 53.pdf

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja