Tworzymy lepsze jutro
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
Zapytania ofertowe
30.11.2021

DT/4132/21: GMK - Przestawienie pieców kaflowych w lokalach komunalnych - Informacja

 
Znak: DT/4132/21 Data: 30 listopada 2021r.

Informacja

 

Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert znak: DT/3820/21 z dnia 12 listopada 2021 roku na wykonanie zadania pn.: „Przestawienie pieców kaflowych w lokalach komunalnych”.

 

Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn informuje, że do dnia 29.11.2021 r. do godz. 13.00 do siedziby Spółki TBS w Kętrzynie nie wpłynęła żadna oferta.

Wobec powyższego Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu niniejszego postępowania.

 
informacja dot_zaproszenia DT_3820_21.pdf

Zobacz także

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja