Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
 

Budujemy dla Ciebie

Jesteśmy jedną z największych spółek w Kętrzynie oferujących mieszkania i lokale użytkowe, która ma ambicje stać się wiodącym partnerem w budowie domów mieszkalnych na terenie naszego miasta.

 

Wieloletnie doświadczenie i kompetencje pozwalają nam zaoferować naszym klientom kompleksową i wiarygodną ofertę mieszkaniową w bardzo konkurencyjnych cenach. Oferujemy również inne usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami czy nadzór techniczny robót budowlanych.

 

Stale rozwijając nasze kompetencje i ofertę, szybko reagujemy na zachodzące zmiany w branży, aby spełnić wszelkie oczekiwania obecnych i przyszłych kontrahentów.

Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Budujemy
Wynajmujemy
Zarządzamy

Aktualności

27.08.2021
  Kętrzyn, dnia 27 sierpnia 2021r. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU KĘTRZYŃSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.W KĘTRZYNIE Rada Nadzorcza Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie informuje, że po przeprowadzeniu postępowania konkursowego oraz rozmowy uzupełniającej z wyłonionymi kandydatami dokonano wyboru Prezesa Zarządu Spółki w osobie Pani Elżbiety Hryniewicz. Rada Nadzorcza Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie    
30.07.2021

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja

Ogłoszenia

01.12.2021
  Znak: DT/4169/21 Data: 01 grudnia 2021r.  INFORMACJA Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert znak: DT/3903/21 z dnia 16 listopada 2021 roku na wykonanie zadania pn.: „Remont dwóch klatek schodowych i korytarzy piwnicznych – prace remontowo – konserwacyjne w budynku Wopławki 53, 11- 400 Kętrzyn”. Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Wopławki 53, 11-400 Kętrzyn informuje, że do dnia 30.11.2021 r. do godz. 11.00  do siedziby Spółki TBS w Kętrzynie nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu niniejszego...
30.11.2021
  Znak: DT/4137/21 Data: 30 listopada 2021r.  II ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie – w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn – ponownie zaprasza do złożenia oferty zawierającej cenę jednostkową za wykonywanie następujących robót budowlanych: „PRZESTAWIENIE PIECÓW KAFLOWYCH W LOKALACH KOMUNALNYCH”   Wzory formularzy ofertowych, można pobrać na stronie internetowej www.tbs.ketrzyn.pl w zakładce „Zapytania ofertowe” Opis przedmiotu zamówienia: rozebranie pieca kaflowego oczyszczenie kafli wyniesienie z lokalu wraz z utylizacją odpadów po rozbiórce pieca przestawienie pieca wraz z wymianą uszkodzonych kafli montaż osprzętu piecowego po wykonaniu prac wykonawca zobowiązany...
30.11.2021
  Znak: DT/4132/21 Data: 30 listopada 2021r. Informacja   Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert znak: DT/3820/21 z dnia 12 listopada 2021 roku na wykonanie zadania pn.: „Przestawienie pieców kaflowych w lokalach komunalnych”.   Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn informuje, że do dnia 29.11.2021 r. do godz. 13.00 do siedziby Spółki TBS w Kętrzynie nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu niniejszego postępowania.  
29.11.2021
  Znak: DT/4129/21 Data: 29 listopada 2021r.  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania polegającego na: „Usługi kominiarskie polegające na przeprowadzeniu kontroli okresowej przewodów kominowych wraz z czyszczeniem przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w budynkach zarządzanych przez Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie – za rok 2022 i 2023.”   Część I - budynki Gminy Miejskiej Kętrzyn Część II – budynki Wspólnot Mieszkaniowych Część III – budynki Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w...

Misja firmy

Misja

Naszym głównym celem jest stworzenie jak najlepszej oferty mieszkaniowej dla naszych klientów. Pragniemy, aby dzięki naszemu codziennemu zaangażowaniu, oferta KTBS Kętrzyn była postrzegana nieodmiennie przez wszystkich klientów jako solidny i efektywny partner.

Dążymy

Dążymy do umocnienia prestiżu marki „ktbs” zarówno poprzez profesjonalne zaspokajanie potrzeb i oczekiwań naszych klientów, jak też działania na rzecz poprawy i rozwoju warunków życia mieszkańców Miasta.

Chcemy

Stale podnosić poziom świadczonych usług, wdrażamy innowacyjne rozwiązania i funkcjonalności, będące efektem współdziałania z wiodącymi naszymi Partnerami w dziedzinie usług dla ludności.
e-ketrzyn.pl
e-ketrzyn.pl
KOMEC Kętrzyn
KOMEC Kętrzyn
MWiK Kętrzyn
MWiK Kętrzyn
Komunalnik Kętrzyn
Komunalnik Kętrzyn

Dokumenty

RODO-klauzula-informacyjna.pdf
KTBS - miejsce na reklamę
Ankieta - Badanie satysfakcji interesanta KTBS
Deklaracja najemcy lokalu mieszkalnego
Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco

Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o.

ADRES DO KORESPONDENCJI - Biuro w Kętrzynie
ul. Romualda Traugutta 27, 11-400 Kętrzyn, tel. (+48) 89 752 49 37, faks (+48) 89 752 29 53

biuro.tbs@e-ketrzyn.pl