Tworzymy lepsze jutro
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
 

Budujemy dla Ciebie

Jesteśmy jedną z największych spółek w Kętrzynie oferujących mieszkania i lokale użytkowe, która ma ambicje stać się wiodącym partnerem w budowie domów mieszkalnych na terenie naszego miasta.

 

Wieloletnie doświadczenie i kompetencje pozwalają nam zaoferować naszym klientom kompleksową i wiarygodną ofertę mieszkaniową w bardzo konkurencyjnych cenach. Oferujemy również inne usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami czy nadzór techniczny robót budowlanych.

 

Stale rozwijając nasze kompetencje i ofertę, szybko reagujemy na zachodzące zmiany w branży, aby spełnić wszelkie oczekiwania obecnych i przyszłych kontrahentów.

Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Budujemy
Wynajmujemy
Zarządzamy

Aktualności

03.01.2022
Dnia: 3 stycznia 2022r. Zmiana w CENNIKU USŁUG PŁATNICZYCH obowiązujący od dnia 1 stycznia 2022r.   1,20 zł   za przelew i wpłata czynszowa (KTBS,WM) 1,20 zł   za przelew i wpłata z tyt. zużycia wody (MWiK) 1,50 zł   za pozostałe przelewy i wpłaty 0,50%   płatności za przelewy i wpłaty powyżej 1 000,00 zł 1%         płatności za każdy przelew zagraniczny 5,00 zł   za opłaty ZUS i podatkowe 0,00 zł    opłaty czynszowe na rzecz Gminy Miejskiej Kętrzyn 2,80 zł    opłata za książeczkę wpłat 0,50 zł    opłata za usługę ksero (jedna...
27.08.2021
  Kętrzyn, dnia 27 sierpnia 2021r. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU KĘTRZYŃSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.W KĘTRZYNIE Rada Nadzorcza Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie informuje, że po przeprowadzeniu postępowania konkursowego oraz rozmowy uzupełniającej z wyłonionymi kandydatami dokonano wyboru Prezesa Zarządu Spółki w osobie Pani Elżbiety Hryniewicz. Rada Nadzorcza Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie    

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja

Ogłoszenia

12.01.2022
    Znak: DT/88/22 Data: 12 stycznia 2022r.   Zawiadomienie o wyborze oferty    Dot. zapytania ofertowego z dnia 10.12.2021 znak: DT/4310/21 Dot. zapytania ofertowego z dnia 10.12.2021 znak: DT/4311/21 Dot. zapytania ofertowego z dnia 10.12.2021 znak: DT/4312/21 Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie informuje o wyborze ofert na realizację zadań pn.: „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” stanowiących własność Gminy Miejskiej Kętrzyn, zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie. „Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych, zarządzanych...
05.01.2022
    Znak: DT/33/22 Data: 05 styczeń 2022r.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    Dot. zapytania ofertowego z dnia 10.12.2021 znak: DT/4386/21 W związku z prowadzonym postępowaniem znak sprawy: DT/4386/21  na „Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej wraz  z programem prac konserwatorskich, restauratorskich i dokumentacji projektowej remontu elewacji i wykonaniu izolacji ścian fundamentowych w budynku przy ul. Rycerskiej 4 w Kętrzynie zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi” informuję, iż w wyniku oceny nadesłanych ofert Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rycerska 4 w Kętrzynie dokonała wyboru jedynej oferty za kwotę brutto 8 500,00  zł. Dziękujemy za udział w...
16.12.2021
  Znak: DT/4429/21 Data: 16 grudnia 2021r.   Zawiadomienie o wyborze oferty    Dot. zapytania ofertowego z dnia 29.11.2021 znak: DT/4129/21   Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie informuje o wyborze oferty na realizację zadania pn.:                              „Usługi kominiarskie polegające na przeprowadzeniu kontroli okresowej przewodów kominowych wraz z czyszczeniem przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w budynkach zarządzanych przez Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kętrzynie – za rok 2022 i 2023.”     Do dnia 14.12.2021 r. do godz. 12.00 do siedziby Spółki Kętrzyńskiego TBS na ww....
16.12.2021
  Znak: DT/4427/21 Data: 16 grudnia 2021r.   Zawiadomienie o wyborze oferty    Dot. zapytania ofertowego z dnia 30.11.2021 znak: DT/4137/21   Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Gminy Miejskiej Kętrzyn informuje o wyborze oferty na realizację zadania pn.: „Przestawienie pieców kaflowych w lokalach komunalnych” stanowiących własność Gminy Miejskiej Kętrzyn, zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie.   Informujemy, że w odpowiedzi na ww. zapytania ofertowe do dnia 14.12.2021 r. do godz. 11.00 do siedziby Spółki Kętrzyńskiego TBS wpłynęła 1 oferta.   Z uwagi na to,...

Misja firmy

Misja

Naszym głównym celem jest stworzenie jak najlepszej oferty mieszkaniowej dla naszych klientów. Pragniemy, aby dzięki naszemu codziennemu zaangażowaniu, oferta KTBS Kętrzyn była postrzegana nieodmiennie przez wszystkich klientów jako solidny i efektywny partner.

Dążymy

Dążymy do umocnienia prestiżu marki „ktbs” zarówno poprzez profesjonalne zaspokajanie potrzeb i oczekiwań naszych klientów, jak też działania na rzecz poprawy i rozwoju warunków życia mieszkańców Miasta.

Chcemy

Stale podnosić poziom świadczonych usług, wdrażamy innowacyjne rozwiązania i funkcjonalności, będące efektem współdziałania z wiodącymi naszymi Partnerami w dziedzinie usług dla ludności.
e-ketrzyn.pl
e-ketrzyn.pl
KOMEC Kętrzyn
KOMEC Kętrzyn
MWiK Kętrzyn
MWiK Kętrzyn
Komunalnik Kętrzyn
Komunalnik Kętrzyn

Dokumenty

RODO-klauzula-informacyjna.pdf
KTBS - miejsce na reklamę
Ankieta - Badanie satysfakcji interesanta KTBS
Deklaracja najemcy lokalu mieszkalnego
Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco

Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o.

ADRES DO KORESPONDENCJI - Biuro w Kętrzynie
ul. Romualda Traugutta 27, 11-400 Kętrzyn, tel. (+48) 89 752 49 37, faks (+48) 89 752 29 53

biuro.tbs@e-ketrzyn.pl