Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
 

Budujemy dla Ciebie

Jesteśmy jedną z największych spółek w Kętrzynie oferujących mieszkania i lokale użytkowe, która ma ambicje stać się wiodącym partnerem w budowie domów mieszkalnych na terenie naszego miasta.

 

Wieloletnie doświadczenie i kompetencje pozwalają nam zaoferować naszym klientom kompleksową i wiarygodną ofertę mieszkaniową w bardzo konkurencyjnych cenach. Oferujemy również inne usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami czy nadzór techniczny robót budowlanych.

 

Stale rozwijając nasze kompetencje i ofertę, szybko reagujemy na zachodzące zmiany w branży, aby spełnić wszelkie oczekiwania obecnych i przyszłych kontrahentów.

Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Budujemy
Wynajmujemy
Zarządzamy

Aktualności

25.07.2022
Dnia: 25 lipca 2022r. CENNIK DODATKOWYCH USŁUG PŁATNICZYCH obowiązujący od dnia 1 sierpnia 2022r.   Udostępnienie dokumentacji technicznej w formie papierowej lub elektronicznej niezbędnej do stanięcia do zapytania ofertowego umieszczonego na stronie Spółki – 50,00 zł Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach – 15,00 zł Wydanie kartoteki księgowej właściciela (do 12 m-cy) – 12,00 zł Wydanie kartoteki księgowej właściciela (powyżej 12 m-cy) – 20,00 zł Kserokopia dokumentu potwierdzonego „za zgodność z oryginałem” – 15,00 zł Wykonanie drobnych napraw i usług na indywidualne zlecenie właściciela lokalu lub najemcy TBS – 40,00 zł za 1...
08.06.2022
Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.  z o. o. w Kętrzynie informuje, że w dniu 10 czerwca 2022 r. w godzinach od 8:30 do 11:30 Spółka będzie nieczynna – szkolenie pracowników. Kasa będzie otwarta normalnie, czyli od 7:30 do 14:30.
03.01.2022
Dnia: 3 stycznia 2022r. Zmiana w CENNIKU USŁUG PŁATNICZYCH obowiązujący od dnia 1 stycznia 2022r.   1,20 zł   za przelew i wpłata czynszowa (KTBS,WM) 1,20 zł   za przelew i wpłata z tyt. zużycia wody (MWiK) 1,50 zł   za pozostałe przelewy i wpłaty 0,50%   płatności za przelewy i wpłaty powyżej 1 000,00 zł 1%         płatności za każdy przelew zagraniczny 5,00 zł   za opłaty ZUS i podatkowe 0,00 zł    opłaty czynszowe na rzecz Gminy Miejskiej Kętrzyn 2,80 zł    opłata za książeczkę wpłat 0,50 zł    opłata za usługę ksero (jedna...

Telefony

89 752 49 37
Biuro Obsługi Klienta
89 752 29 53
Sekretariat
89 752 29 53
FAX
89 752 52 26 lub 89 752 43 73
Księgowość
89 752 28 60 lub 89 752 45 39
Administracja budynków
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja

Ogłoszenia

21.09.2022
Znak: DT/3589/22 Data: 21 września 2022r.   Informacja o zakończeniu postępowania dot. zaproszenia do złożenia ofert z dnia 06.09.2022 r. znak DT/3436/22   Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kętrzynie informuje o zakończeniu postępowania z dnia 06.09.2022 r. znak DT/3436/22 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych pn.: „Wymiana stolarki okiennej we wskazanych lokalach Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie – 2022 r.” Do dnia 20.09.2022 r. do godz. 10:00 do siedziby Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o....
13.09.2022
Znak: DT/3507/22 Data: 13 września 2022r.   Zaproszenie do złożenia ofert Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sikorskiego 20 w Kętrzynie zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Naprawa dachu (część papowa); naprawa tarasów wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 20 w Kętrzynie – na podstawie ekspertyzy stanu technicznego wybranych elementów budynku.”   UWAGA! Przedmiar robót, Ekspertyza stanu technicznego dostępne w formie skanu, przesłanego na prośbę oferenta, którą należy zgłosić na adres e-mail:...
13.09.2022
Znak: DT/3506/22 Data: 13 września 2022r.   Informacja o zakończeniu postępowania   Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert znak: DT/3270/22 z dnia 25 sierpnia 2022 roku na wykonanie zadania pn.: „Naprawa dachu (część papowa); naprawa tarasów wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 20 w Kętrzynie – na podstawie ekspertyzy stanu technicznego wybranych elementów budynku.” Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sikorskiego 20 w Kętrzynie, informuje, że do dnia 08.09.2022 r. do godz. 11:00 do siedziby Spółki...
08.09.2022
Znak: DT/3473/22 Data: 08 września 2022r.   Zawiadomienie o wyborze oferty Dot. zapytania ofertowego z dnia 21.06.2022 znak: DT/2219/22   Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Urocza 2 w Kętrzynie informuje o wyborze oferty na realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego z papy wraz z robotami uzupełniającymi na budynku mieszkalnym przy ul. Uroczej 2 w Kętrzynie”.   Do dnia 05.07.2022 r. do godz. 11.00 do siedziby Spółki Kętrzyńskiego TBS wpłynęły 3 oferty. Po analizie do realizacji przedmiotowego zadania Wspólnota Mieszkaniowa wybrała ofertę,...

Misja firmy

Misja

Naszym głównym celem jest stworzenie jak najlepszej oferty mieszkaniowej dla naszych klientów. Pragniemy, aby dzięki naszemu codziennemu zaangażowaniu, oferta KTBS Kętrzyn była postrzegana nieodmiennie przez wszystkich klientów jako solidny i efektywny partner.

Dążymy

Dążymy do umocnienia prestiżu marki „ktbs” zarówno poprzez profesjonalne zaspokajanie potrzeb i oczekiwań naszych klientów, jak też działania na rzecz poprawy i rozwoju warunków życia mieszkańców Miasta.

Chcemy

Stale podnosić poziom świadczonych usług, wdrażamy innowacyjne rozwiązania i funkcjonalności, będące efektem współdziałania z wiodącymi naszymi Partnerami w dziedzinie usług dla ludności.
e-ketrzyn.pl
e-ketrzyn.pl
KOMEC Kętrzyn
KOMEC Kętrzyn
MWiK Kętrzyn
MWiK Kętrzyn
Komunalnik Kętrzyn
Komunalnik Kętrzyn

Dokumenty

Porozumienie z Olsztyńską Szkołą Wyższą.pdf
Oświadczenie - o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu.pdf
Oświadczenie - o liczbie zamieszkałych osób.docx
Oświadczenie - nowy właściciel.docx
RODO - Klauzula informacyjna.pdf
KTBS - miejsce na reklamę
Ankieta - Badanie satysfakcji interesanta KTBS
Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco

Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o.

ADRES DO KORESPONDENCJI - Biuro w Kętrzynie
ul. Romualda Traugutta 27, 11-400 Kętrzyn, tel. (+48) 89 752 49 37, faks (+48) 89 752 29 53

biuro.tbs@e-ketrzyn.pl