UWAGA
DRODZY KLIENCI!

W związku ze stanem epidemii informujemy, że podjęliśmy szereg działań zmierzających do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracownikom i klientom.

od dnia 25 maja 2020r

punkt opłat będzie czynny

w godzinach 730 – 1430

z przerwą od 1300 do 1315


z zastosowaniem procedur strefy bezpieczeństwa
opisanych na naszej stronie

Jednocześnie informujemy, iż pracownicy KTBS zostają do Państwa dyspozycji telefonicznej oraz e-mailowej biuro.tbs@e-ketrzyn.pl

Prosimy o kontakt bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą.
 
Zarządzamy nieruchomościami
 
Z nami znajdziesz swoje miejsce
 
Szukasz mieszkania?
 
 
 

Budujemy dla Ciebie

Jesteśmy jedną z największych spółek w Kętrzynie oferujących mieszkania i lokale użytkowe, która ma ambicje stać się wiodącym partnerem w budowie domów mieszkalnych na terenie naszego miasta.

 

Wieloletnie doświadczenie i kompetencje pozwalają nam zaoferować naszym klientom kompleksową i wiarygodną ofertę mieszkaniową w bardzo konkurencyjnych cenach. Oferujemy również inne usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami czy nadzór techniczny robót budowlanych.

 

Stale rozwijając nasze kompetencje i ofertę, szybko reagujemy na zachodzące zmiany w branży, aby spełnić wszelkie oczekiwania obecnych i przyszłych kontrahentów.

Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Budujemy
Wynajmujemy
Zarządzamy

Aktualności

26.05.2020
      Mieszkańcy budynków zarządzanych przez Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o.               Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, Kętrzyńskie TBS uprzejmie informuje, że podejmuje prace nad wprowadzeniem portalu „e-kartoteka”. Jest to nowe narzędzie komunikowania, za pomocą którego właściciel lub najemca lokalu, przy pomocy osobistego identyfikatora oraz hasła, uzyskuje dostęp do kartoteki, w której można sprawdzić stan własnych rozliczeń, zobowiązań, wpłat; wgląd w treści uchwał, regulaminów, przepisów. Członkowie Zarządu dodatkowo mają wgląd w sprawozdania finansowe wspólnot. Portal oferuje również tablicę ogłoszeń i forum dyskusyjne pozwalające na dwustronną wymianę uwag i spostrzeżeń. Ważnym...
21.05.2020
  Informujemy, że od 25 maja 2020r. punkt opłat jest czynny w godz. 7.30 - 14.30 z przerwą od 13.00 do 13.45 z zastosowaniem procedur strefy bezpieczeństa.  

Telefony

89 752 43 73
Księgowość
89 752 49 37
Sekretariat
89 752 52 26
Biuro Obsługi Klienta
89 752 28 60
Eksploatacja, awarie
89 752 45 39
Administracja
89 752 24 31
Nadzór techniczny
998
Straż pożarna
999
Pogotowie ratunkowe
605 587 265
Pogotowie dekarskie
605 666 903
Pogotowie elektryczne
798 239 375
Pogotowie hydrauliczne
991
Pogotowie energetyczne
992
Pogotowie gazowe
993
Pogotowie ciepłownicze
994
Pogotowie wodociągowe
997 lub 112
Policja

Ogłoszenia

27.05.2020
  Znak: DT/1784/20 Kętrzyn, 27 maja 2020 r. INFORMACJA Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania znak: DT/1718/20 z dnia 20.05.2020 roku na: „Naprawa i malowanie kominów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Limanowskiego 4 w Kętrzynie zgodnie z zaleceniami z protokołu z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego z dnia 04.09.2019 roku” Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Limanowskiego 4 w Kętrzynie informuje, że do dnia 27.05.2020 r. do godz. 11.00 nie wpłynęła do siedziby Spółki TBS...
27.05.2020
  Znak: DT/1780/20 25 maja 2020 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Sikorskiego 10  w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:   „Wykonanie remontu elewacji  budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego 10 w Kętrzynie zgodnie z projektem budowlanym i programem prac konserwatorskich ” Projekt budowlany remontu  elewacji  budynku, przedmiar robót niezbędne do wyceny prac budowlanych oraz wzory formularzy ofertowych można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o.  w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl, zakładka ogłoszenia...
27.05.2020
  DT/1780/20 Kętrzyn, dnia 25.05.2020 r. INFORMACJA   Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania znak: DT/1628/20  z dnia  08.05.2020 roku na: „Wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego 10 w Kętrzynie zgodnie z projektem budowlanym i programem prac konserwatorskich”   Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  ul.  Sikorskiego 10 w Kętrzynie informuje, że do dnia 22.05.2020 r. do godz. 11.00  nie wpłynęła do siedziby Spółki  TBS w Kętrzynie żadna oferta.    Wobec powyższego  Zamawiający nie wyłonił wykonawcy, podejmując decyzję...
20.05.2020
  Znak: DT/1718/20 20 maja 2020 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie – w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Limanowskiego 4 w Kętrzynie – zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: „Naprawa i malowanie kominów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Limanowskiego 4 w Kętrzynie zgodnie z zaleceniami z protokołu z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego z dnia 04.09.2019 roku” Wzór załącznika można pobrać ze strony internetowej Kętrzyńskiego TBS Sp. z o. o.  w Kętrzynie www.tbs.ketrzyn.pl. Ze strony również do pobrania protokół...

Misja firmy

Misja

Naszym głównym celem jest stworzenie jak najlepszej oferty mieszkaniowej dla naszych klientów. Pragniemy, aby dzięki naszemu codziennemu zaangażowaniu, oferta KTBS Kętrzyn była postrzegana nieodmiennie przez wszystkich klientów jako solidny i efektywny partner.

Dążymy

Dążymy do umocnienia prestiżu marki „ktbs” zarówno poprzez profesjonalne zaspokajanie potrzeb i oczekiwań naszych klientów, jak też działania na rzecz poprawy i rozwoju warunków życia mieszkańców Miasta.

Chcemy

Stale podnosić poziom świadczonych usług, wdrażamy innowacyjne rozwiązania i funkcjonalności, będące efektem współdziałania z wiodącymi naszymi Partnerami w dziedzinie usług dla ludności.
e-ketrzyn.pl
e-ketrzyn.pl
KOMEC Kętrzyn
KOMEC Kętrzyn
MWiK Kętrzyn
MWiK Kętrzyn
Komunalnik Kętrzyn
Komunalnik Kętrzyn

Dokumenty

RODO-klauzula-informacyjna.pdf
KTBS - miejsce na reklamę
Ankieta - Badanie satysfakcji interesanta KTBS
Oświadczenie o liczbie osób
Deklaracja najemcy lokalu mieszkalnego
Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco

Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o.

ADRES DO KORESPONDENCJI - Biuro w Kętrzynie
ul. Romualda Traugutta 27, 11-400 Kętrzyn, tel. (+48) 89 752 49 37, faks (+48) 89 752 29 53

biuro.tbs@e-ketrzyn.pl