2019-05-07

Zmiana organizacji pracy Spółki

Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie informuje, iż każdy czwartek został ustalony dniem wewnętrznym dla pracowników Spółki.

W dniu tym dostępne dla petentów jest Biuro obsługi klienta, sekretariat, kasa oraz Inspektor ds. windykacji.

W nagłych przypadkach ( awarie, klęski żywiołowe, inne nieprzewidziane zdarzenia losowe) zarządzenie nie ma zastosowania.

Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 czerwca 2019 r.