2019-06-12

ZARZĄDZENIE NR 10/2019

ZARZĄDZENIE  NR 10/2019

PREZESA  ZARZĄDU  KĘTRZYŃSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA  SPOŁECZNEGO SPÓŁKA  Z O.O.  W KĘTRZYNIE

Z  DNIA 12 czerwca 2019 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie od dnia 12 do 14 czerwca 2019 r.

 

Na podstawie art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz na  podstawie § 8 ust. 4 pkt 2 Regulaminu Zarządu Spółki  zarządzam, co następuje:     

 

§ 1

 

Z uwagi na utrzymujące się upały i wysokie temperatury w pomieszczeniach biurowych bez klimatyzacji zarządzam skrócenie czasu pracy pracowników Kętrzyńskiego TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie w okresie od 12 do 14 czerwca 2019 r.

 

§ 2    

 

W okresie od 12 do 14 czerwca 2019 r. Spółka będzie czynna w godzinach 7.00 - 14.00

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia.