Wspólnoty Mieszkaniowe

21.11.2016

Zobacz co oferujemy naszym Mieszkańcom

21.11.2016

Informujemy, że w każdy właściciel lokalu, który przewiduje, że nie będzie mógł uczestniczyć w zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej, może udzielić pełnomocnictwa innej osobie do reprezentowania swoich interesów jako właściciela we Wspólnocie.

21.11.2016

USTAWA

z dnia 24 czerwca 1994 r.

o własności lokali.

(tekst jednolity)

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa określa sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną.