2019-10-16

PONOWNY APEL O POMOC

„Bogatym nie jest ten co posiada, lecz ten co daje”

Jan Paweł II

W obliczu wielkiego nieszczęścia, jakie dotknęło mieszkańców budynku nr 44 przy ulicy Poznańskiej w Kętrzynie, w imieniu tych rodzin Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o pomoc – wsparcie finansowe mieszkańcom tegoż budynku.

W dniu 29 sierpnia 2019 r doszło do pożaru ww. budynku, w którym mieszka 5 rodzin. Ogień całkowicie strawił dach i mieszkanie zlokalizowane na poddaszu. W wyniku działań ratowniczych uległa zniszczeniu klatka schodowa oraz lokal mieszkalny, w którym zamieszkiwała rodzina z niepełnoletnimi dziećmi. Na szczęście wszyscy mieszkańcy opuścili płonący budynek ratując własne zdrowie i życie, lecz rodziny zniszczonych mieszkań zmuszeni zostali do opuszczenia swoich domostw. W skutek braku środków na odnowę mieszkań i odbudowy dachu do dnia dzisiejszego nie mogą do nich powrócić. Mieszkańcy tego budynku to rodziny z dziećmi i osoby o niskim statusie społecznym i z ograniczonymi środkami finansowymi. Ze względu na ten stan i brak funduszy wykonano prowizoryczne zabezpieczenie dachu (folia budowlana), które już wymaga pilnych poprawek.

Na chwilę obecną wykonano opinię techniczną i dokumentację odbudowy dachu wraz z kosztorysem inwestorskim. Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego otrzymano oferty wykonania dachu, które wahają się cenowo od 140 000 zł do 160 000 zł. Obecnie trwają negocjacje z wykonawcami. Pogorzelcy w wyniku pierwszego apelu o pomoc pozyskali datki na ok. 16tys. zł. Jest to kwota, która nie pozwala na rozpoczęcie odbudowy dachu.

Podkreślić należy, iż okres jesienny i deszczowa aura może spowodować jeszcze większe szkody, których skutkiem może być wyłączenie z użytkowania całego budynku. Wartym zaznaczenia jest to, że mieszkańcy wkładają ogrom pracy na pozyskanie funduszy pomocowych oraz wykonują prace fizyczne by ratować obiekt, lecz z uwagi na ograniczenia prawne muszą większość prac zlecić uprawnionym firmom i tym samym ponieść koszty.

W Banku Pekao SA uruchomiono specjalne konto, na które kierować można wsparcie finansowe. Wpłat prosimy dokonywać na niżej wymieniony rachunek bankowy:

Bank Pekao SA nr:
64 1240 5787 1111 0010 9291 0163
z dopiskiem
“POMOC POSZKODOWANYM POZNAŃSKA 44”

Z poważaniem
Zarząd Kętrzyńskiego TBS wraz z pracownikami