2016-11-21

Pełnomocnictwo na zebranie Wspólnoty

Informujemy, że w każdy właściciel lokalu, który przewiduje, że nie będzie mógł uczestniczyć w zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej, może udzielić pełnomocnictwa innej osobie do reprezentowania swoich interesów jako właściciela we Wspólnocie.