2019-01-31

OGŁOSZENIE

Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Kętrzynie informuje, że od dnia

1 lutego 2019r. rozpoczynają się zebrania roczne Wspólnot Mieszkaniowych.

W związku z powyższym w okresie od 1 lutego do 31 marca 2019r. ADMINISTRACJA będzie przyjmowała interesantów tylko w sprawach pilnych. W pozostałych przypadkach prosimy o kontakt poprzez Biuro Obsługi Klienta, które jest czynne codziennie w godzinach  pracy Spółki lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@tbs.ketrzyn.pl