2018-04-09

OFERTA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. to profesjonalna firma, która od 20 lat zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami. Stale dbamy, aby nasza oferta była atrakcyjna i najlepsza w branży. Oferujemy system zarządzania nieruchomościami zorientowany na potrzeby właścicieli nieruchomości. W sposób elastyczny dostosowujemy naszą usługę do indywidualnych preferencji naszych Klientów. Na bieżąco podnosimy swoje kwalifikacje i wiedzę szczegółową (prawną, finansowo-księgową, techniczną, itp.), doskonalimy wykorzystywane systemy informatyczne i stosowane procedury. Jesteśmy otwarci na oczekiwania, uwagi i propozycje Klienta, na współpracę z Państwem.

Nasze usługi, oferowane Wspólnotom Mieszkaniowym, Właścicielom nieruchomości komercyjnych oraz budynków i lokali komunalnych, obejmują kompleksową obsługę nieruchomości, praktycznie przez całą dobę, w tym m.in.:

·         eksploatację i konserwację nieruchomości; w przypadku awarii i nagłych zdarzeń losowych całodobowe pogotowie techniczne;

·         remonty bieżące i kapitalne, z obsługą inspektorów nadzoru;

·         pełną komputerową księgowość nieruchomości i indywidualną właścicieli lokali;

·         doradztwo i pomoc prawną oraz windykację zaległości;

·         ubezpieczenie nieruchomości, pomoc w pozyskaniu finansowania Wspólnot;

·         negocjowanie i podpisywanie umów z dostawcami;

·         nadzór techniczny nad wykonaniem wszystkich robót budowlanych;

·         kosztorysy: inwestorskie, ofertowe, powykonawcze, dodatkowe;

·         inwentaryzacje budowlane, przeglądy okresowe budynków i budowli  i inne usługi.

Zapewniamy także opracowanie wzorów niezbędnych dokumentów: Regulamin Wspólnoty Mieszkaniowej, protokół zdawczo – odbiorczego, protokół techniczny nieruchomości, zestawienie dokumentów niezbędnych do przejęcia nieruchomości.

W swoim działaniu wykorzystujemy nowoczesne i niezawodne metody oraz systemy usprawniające obsługę nieruchomości – korzystamy z profesjonalnego oprogramowania do zarządzania nieruchomościami, które planujemy wkrótce rozszerzyć o program (moduł) pozwalający każdemu właścicielowi poprzez E-kartotekę sprawdzić przez internet kartotekę swojego lokalu. Prowadzimy również archiwizację danych, a komunikacja z klientem odbywa się między innymi za pomocą poczty elektronicznej. Wszystko to sprawia, że współpraca z nami jest pewna, wygodna i bezpieczna. Naszymi Partnerami są sprawdzone przez lata współpracy podmioty na rynku nieruchomości (firmy sprzątające, hydrauliczne, elektryczne, budowlane, inni), gwarantujące wysoki poziom usług, po atrakcyjnych i przystępnych cenach. Nasi wykwalifikowani inspektorzy weryfikują otrzymane kosztorysy, po czym doradzają naszemu Klientowi, jakiego powinien dokonać ostatecznego wyboru.

Zatrudniamy zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów - doświadczonych administratorów, licencjonowanych zarządców nieruchomości, księgowych, inspektorów branżowych z uprawnieniami. Jesteśmy w trakcie przystąpienia do członkostwa do Polskiej Izby Gospodarczej Towarzystw Budownictwa Społecznego. Szczegółowy zakres świadczonych usług i wysokość wynagrodzenia zależy każdorazowo od specyfiki nieruchomości, jej stanu technicznego oraz od ustaleń, wynikłych po konsultacjach z Właścicielem nieruchomości (Wspólnotą Mieszkaniową, Gminą, Inny).

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania, służymy radą i pomocą. Firma posiada ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej Zarządcy Nieruchomości na kwotę 500 000 PLN.