O Spółce

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w następujących obszarach:

1) Budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu

2) Wynajem lokali użytkowych położonych w budynkach Spółki

3) Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie:

  • wspólnotami mieszkaniowymi
  • nieruchomościami komercyjnymi
  • budynkami i lokalami komunalnymi

4) W ramach swoich usług wykonujemy :

  • nadzór techniczny nad wykonaniem wszystkich robót budowkanych,
  • kosztorysy: inwestorskie, ofertowe, powykonawcze, dodatkowe,
  • inwentaryzacje budowlane,
  • przeglądy okresowe budynków i budowli

5) Usługi pomocnicze w zakresie:

  • utrzymania porządku w budynkach(klatki schodowe, korytarze, piwnice, strychy itp.)
  • sprzątania i odśnieżania chodników i dojść do budynków
  • zagospodarowania terenów zieleni (koszenie trawników, nasadzenia itp.)

Dane rejestrowe

Pełna nazwa Spółki:
Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kętrzynie

Nazwa skrócona:
Kętrzyńskie TBS Sp. z o. o. w Kętrzynie

Siedziba i adres:
11-400 Kętrzyn, ul. Romualda Traugutta 27

Wpisy do rejestrów:
KRS (Rejestr Przedsiębiorców) nr 0000177342
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON 510492534   NIP 742-15-88-365

Kapitał zakładowy: 3 664 000 zł

Pozostałe informacje:
Spółkę reprezentuje na zewnątrz jednoosobowo Prezes Zarządu. Jedynym wspólnikiem jest Gmina Miasta Kętrzyn.

www.tbs.ketrzyn.pl
tel. +48 89 752 49 37
fax. +48 89 752 29 53
e-mail: biuro@tbs.ketrzyn.pl

Organy Spółki

 

Zgromadzenie Wspólników:
Ryszard Niedziółka -  Burmistrz Miasta Kętrzyn - Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

 

Rada Nadzorcza:
Monika Zygmunt-Jakuć   - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Sławomir Szubstarski  -  Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Wojciech Zalewski -  Członek Rady Nadzorczej

 

Zarząd :
Andrzej Michalski  - Prezes Zarządu