2017-01-10

NOWE USŁUGI

                       

      Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. w Kętrzynie – zawiadamia, że powiększyło zakres obsługi technicznej przy remontach i inwestycjach obiektów i budowli o:

 

- wycenę kosztorysową ( kosztorysy inwestorskie)

- wykonywanie nadzorów inwestorskich

 

Usługi powyższe skalkulowano po cenach konkurencyjnych w stosunku do występujących obecnie na rynku.

Usługi kosztorysowe skalkulowano w zależności od wartości robót:

- wartość prac  do 8 000,00 zł – sporządzenie kosztorysu wyniesie                    - 3%      wartości prac;

- wartość prac od 8 000,00 zł do 40 000,00 zł – sporządzenie kosztorysu          - 2%     wartości prac;

- wartość prac od 40 000,00 zł do 120 000,00 zł – sporządzenie kosztorysu     – 1%     wartości prac; 

- wartość prac powyżej 120 000,00 zł – sporządzenie kosztorysu                       – 0,7 % wartości prac;

 

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego wszystkich robót budowlanych, skalkulowanego w zależności od wartości robót:

- wartość prac do 12 000,00 zł – prowadzenie nadzoru wyniesie                            - 4 % wartości prac;

- wartość prac od 12 000,00 zł do 40 000,00 zł – prowadzenie nadzoru wyniesie- 3 % wartości prac;

- wartość prac od 40 000,00 zł do 90 000,00 zł – prowadzenie nadzoru wyniesie- 2 % wartości prac; 

- wartość prac od 90 000,00 zł do 150 000,00 zł- prowadzenie nadzoru wyniesie- 1 % wartości prac;

- wartość prac powyżej 150 000,00 zł            - prowadzenie nadzoru wyniesie   – 0,6% wartości prac.

Powyższe kwoty są kwotami netto, należy do nich dodać podatek VAT.

 

Wykonywanie inwentaryzacji lokali, budynków i budowli.