2016-11-21

Nasza oferta

Szanowni Państwo,

Oferujemy kompleksową usługę w zakresie zarządzania/administrowania nieruchomością wspólną (wspólnotą mieszkaniową). Posiadamy w tym zakresie odpowiednią wiedzę i niezbędne doświadczenie. Swoim klientom zapewniamy w cenie usługi pełen pakiet świadczeń, tj.:

1)      bieżące administrowanie nieruchomością wspólną,
2)      organizowanie i obsługę zebrań Wspólnoty, włącznie z udostępnieniem w tym celu odpowiednich pomieszczeń w siedzibie Spółki (świetlica, sala konferencyjna),

3)      prowadzenie pełnej księgowości i rozliczeń Wspólnoty (koszty zarządu, fundusz remontowy, media, podatki, kredyty itp.),
4)      windykację zaległości właścicieli w opłatach na rzecz Wspólnoty,
5)      porady prawne udzielane na rzecz Wspólnoty przez obsługującą Spółkę profesjonalną kancelarię prawniczą,
6)      obsługę techniczną w zakresie zlecania i odbioru bieżących napraw i konserwacji,
7)      przyjmowanie bez prowizji opłat w kasie Spółki (dotyczy opłat za lokal, wodę i ścieki oraz wywóz odpadów komunalnych),
8)      indywidualne dla każdego właściciela książeczki/blankiety opłat oraz numery rachunków bankowych, na których ewidencjonowane są Państwa wpłaty,
9)      nieodpłatne doręczanie korespondencji (koszty usług pocztowych ponosi Spółka),
10)  wynegocjowane korzystne warunki usług zewnętrznych, np. w zakresie ubezpieczenia nieruchomości, prowadzenia rachunków bankowych,
11)  załatwianie innych spraw związanych z eksploatacją nieruchomości, np. prowadzenie wymaganej dokumentacji, zlecanie obowiązkowych przeglądów, ubezpieczanie nieruchomości.

Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz wykwalifikowaną kadrą. Zatrudniamy licencjonowanych zarządców nieruchomości, ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej i stale podnoszących swoje kwalifikacje, a także doświadczonych administratorów, księgowe, personel techniczny i gospodarczy. W centrum miasta posiadamy w pełni wyposażone biuro z wyodrębnionym punktem obsługi klienta, czynne codziennie w godz. od 7:00 do 15:00, gdzie Zarząd Wspólnoty, jak również poszczególni właściciele, mogą uzyskać stosowną pomoc, a także otrzymać niezbędne informacje, wyjaśnienia, czy wgląd w dokumenty. Wiemy, że podstawą sprawnego zarządzania Państwa nieruchomością jest zaufanie do zarządcy. Z tego powodu wprowadzamy przejrzyste i czytelne procedury, a na każdym etapie świadczenia przez nas usług gotowi jesteśmy poddać się Państwa kontroli.

W swojej pracy korzystamy z profesjonalnego oprogramowania do kompleksowego zarządzania nieruchomościami autorstwa Zakładu Usług Informatycznych „Mieszczanin” z Mysłowic. Jest to jedno z najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych w tej branży, które umożliwia m.in. uruchomienie usługi elektronicznej kartoteki (Zarząd i właściciele we Wspólnocie mogą wówczas sami za pośrednictwem Internetu śledzić na bieżąco stan swoich rozrachunków, przeglądać treść uchwał, regulaminów, sprawozdań itp.).

Współpracujemy ze sprawdzonymi na naszym rynku firmami świadczącymi usługi kominiarskie, dekarskie, elektryczne, instalacyjne i ogólnobudowlane. Wybrane firmy świadczą na rzecz zarządzanych przez nas Wspólnot usługi całodobowego pogotowia technicznego w zakresie usuwania awarii oraz bieżącej konserwacji.

Za dodatkową odpłatnością oferujemy Państwu usługi w zakresie utrzymania czystości w częściach wspólnych nieruchomości (klatki schodowe, piwnice, przyległy teren itp.), w tym również w zakresie utrzymania zieleni.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług. Jeżeli wyrażą Państwo zainteresowanie niniejszą ofertą, jesteśmy gotowi spotkać się z Państwem w celu doprecyzowania szczegółów współpracy.