Informacja o zakończeniu postępowania - Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania znak: DT/1768/19 z dnia 13.05.2019 roku.

Znak: DT/2197/19

 

INFORMACJA

 

Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania znak: DT/1768/19 z dnia 13.05.2019 roku na:  

„ Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z programem prac konserwatorskich, restauratorskich i dokumentacji projektowej remontu klatki schodowej, wymiany uszkodzonych drewnianych stopni schodowych i pomalowaniu schodów drewnianych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 12 w Kętrzynie zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi”.

 

 

Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  ul.  Sikorskiego 12 w Kętrzynie informuje, że do dnia 27.05.2019 r. do godz. 10.00 wpłynęła do siedziby Spółki  TBS w Kętrzynie 1 oferta.  

Jednocześnie informuję, że  Zamawiający podjął decyzję o  zakończeniu niniejszego  postępowania znak: DT/1768/19 z dn. 13.05.2019 r. bez wyboru oferty.