2019-06-28

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU KĘTRZYŃSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.W KĘTRZYNIE

Kętrzyn, dnia 27 czerwca 2019 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

PREZESA ZARZĄDU KĘTRZYŃSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SP.
Z O.O.W KĘTRZYNIE

 

 

 

Rada Nadzorcza Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie informuje, że po przeprowadzeniu postępowania konkursowego oraz rozmowy uzupełniającej
z wyłonionymi kandydatami nie dokonano wyboru Prezesa Zarządu Spółki.

 

Rada Nadzorcza

Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

w Kętrzynie