Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym z dnia 20.03.2019 ; znak: DT/999_5/19

Znak: DT/1535/19                                                        Data: 12 kwiecień 2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  w zapytaniu ofertowym z dnia 20.03.2019 ; znak: DT/999_5/19

 

   Dotyczące świadczenia usług  Nadzoru Inwestorskiego w branży budowlano-konstrukcyjnej ul.Targowa 1,  Znak DT/999_5/19 informujemy , że oferty złożyło 3 podmioty i w wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę za kwotę : 3.900,00 zł.