Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym z dnia 13.05.2019 ; znak: DT/1769/19

Znak: DT/2214/19                                                      Data: 04 czerwiec  2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  w zapytaniu ofertowym z  dnia 13.05.2019 ; znak: DT/1769/19

 

W związku z prowadzonym postępowaniem znak sprawy: DT/1769/19 na „ Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z programem prac konserwatorskich, restauratorskich i dokumentacji projektowej remontu polegającego na wymianie stolarki okiennej na klatce schodowej w budynku przy ul. Sikorskiego 53  w Kętrzynie zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi” informuję, iż w wyniku oceny nadesłanych ofert Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sikorskiego 53 w Kętrzynie dokonała wyboru  najtańszej oferty za kwotę brutto 6000,00 zł.

 

 

 

 

Dziękujemy za udział w procedurze i złożenie ofert.