Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym z dnia 10.07.2019 ; znak: DT/2695/19

Znak: DT/2963/19                                                       Data: 29 lipiec  2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  w zapytaniu ofertowym  z  dnia 10.07.2019 ; znak: DT/2695/19

 

W związku z prowadzonym postępowaniem znak sprawy: DT/2695/19 na „ Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z programem prac konserwatorskich, restauratorskich i dokumentacji projektowej remontu klatki schodowej, wymiany uszkodzonych drewnianych stopni schodowych i pomalowaniu schodów drewnianych wraz z robotami towarzyszącymi, wymiany lub renowacji okien na klatce schodowej, strychu oraz w piwnicy w budynku  przy ul. Sikorskiego 12  w Kętrzynie zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi” informuję, iż w wyniku oceny nadesłanych ofert Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sikorskiego 12 w Kętrzynie dokonała wyboru  najtańszej oferty za kwotę brutto 7500,00 zł.

 

Dziękujemy za udział w procedurze i złożenie ofert.