Informacja o unieważnieniu postępowania - Dotyczy: zaproszenie do składania ofert pn.: „Remont balkonów oraz ocieplenie ściany kolankowej zewnętrznej we wskazanych lokalach Kętrzyńskiego TBS” znak DT/2406/2019 z dnia 25-06-2019r.

Znak: DT/2682/19                                                       Data: 10 lipiec 2019 roku

Informacja

Dotyczy: zaproszenie do składania ofert pn.: „Remont balkonów oraz ocieplenie ściany kolankowej zewnętrznej we wskazanych lokalach Kętrzyńskiego TBS” znak DT/2406/2019  z dnia 25-06-2019r

 

Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie informuje, że do dnia 08-07-2019r do Spółki wpłynęły dwie oferty.

Najniższa zaoferowana cena za wykonanie zadania znacznie przekroczyła kwotę zaplanowaną za wykonanie ww. zadania.

Wobec powyższego Zamawiający unieważnia postępowanie znak DT/2406/2019 z dnia  25-06-2019r.