DT/4094/19: Sikorskiego 72A - Wykonanie remontu dachu i kominów - zakończenie postępowania

PRZETARGI
Znak sprawy: DT/4094/19 Data: 21 listopada 2019r.
 

INFORMACJA

 

Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania znak: DT/3828/19 z dnia 23.10.2019 roku na: „Wykonanie remontu dachu, kominów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego 72 A w Kętrzynie zgodnie z projektem budowlanym”.

 

Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sikorskiego 72 A w Kętrzynie informuje, że do dnia 12.11.2019 r. do godz. 11.00 wpłynęły do siedziby Spółki TBS w Kętrzynie 2 oferty.
Jednocześnie informuję, że Zamawiający podjął decyzję o zakończeniu niniejszego postępowania bez wyboru oferty.