DT/3859/19: Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z programem prac konserwatorskich i dokumentacji projektowej remontu klatek schodowych budynku mieszkalnego przy ul. Zjazdowej 1,3 - zakończenie postępowania

Znak sprawy: DT/3859/19 Data: 30 października 2019r.
 

INFORMACJA

Dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z programem prac konserwatorskich i dokumentacji projektowej remontu klatek schodowych szt. 2 wraz z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego przy ul. Zjazdowej 1,3 w Kętrzynie zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi”.

 

Zgodnie z warunkami Postępowania opisanymi w zaproszeniu do złożenia ofert znak: DT/3665/19 z dnia 30.09.2019 roku, Kętrzyńskie TBS Spółka z o.o. w Kętrzynie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Zjazdowa 1,3 w Kętrzynie, informuje o zakończeniu postępowania bez wyboru oferty.