2019-09-04

Ankieta - Badanie satysfakcji interesanta KTBS

Szanowni Państwo!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety. Uzyskane informacje staną się podstawą wprowadzenia zmian standardów jakości świadczonych usług. Wszystkie uwagi i wnioski posłużą nam doskonaleniu naszej pracy oraz zapewnienieu wszystkim interesantom Spółki sprawnej i profesjonalnej obsługi.

Kwestionariusz ankiety jest dostępny w siedzibie Spółki oraz na naszej stronie internetowej w zakładce Aktualności -> Dokumenty do pobrania oraz poniżej.

Wypełnione ankiety należy:

  • wrzucić do urny oznaczonej napisem "Badanie satysakcji interesanta KTBS" znajdującej się na korytarzu przy Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Spółki lub
  • przesłać pocztą na adres: Kętrzyńskie TBS Sp. z o.o. ul. R. Traugutta 27, 11-400 Kętrzyn.

Z góry serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety.
Prezes Zarządu